Toybrick

3399主板QT5.9.1 opengl+eglfs移植问题

woaipcb

注册会员

积分
112
发表于 2022-4-18 10:43:12    查看: 4251|回复: 3 | [复制链接]    打印 | 显示全部楼层
你好 我这边用的是3399板子 Ubuntu18.04桌面系统 在另外一台机器交叉编译QT5.9.1 拷贝到3399主板后 运行qt程序黑屏 没显示 控制台出下面提示 有知道什么问题的吗?求指教
mesg: ttyname failed
: Inappropriate ioctl for device
QFactoryLoader:FactoryLoader() checking directory path "/userdata/qt/plugins" ...
QFactoryLoader:FactoryLoader() checking directory path "/opt/test12/bin" ...
QFactoryLoader:FactoryLoader() looking at "/opt/test12/bin/test12"
"Failed to extract plugin meta data from '/opt/test12/bin/test12'"
         not a plugin
QFactoryLoader:FactoryLoader() checking directory path "/userdata/qt/plugins/platforms" ...
QFactoryLoader:FactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/platforms/libqeglfs.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/platforms/libqeglfs.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.Qt.QPA.QPlatformIntegrationFactoryInterface.5.3",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "eglfs"
        ]
    },
    "className": "QEglFSIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("eglfs")
QFactoryLoader:FactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/platforms/libqlinuxfb.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/platforms/libqlinuxfb.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.Qt.QPA.QPlatformIntegrationFactoryInterface.5.3",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "linuxfb"
        ]
    },
    "className": "QLinuxFbIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("linuxfb")
QFactoryLoader:FactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/platforms/libqminimal.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/platforms/libqminimal.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.Qt.QPA.QPlatformIntegrationFactoryInterface.5.3",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "minimal"
        ]
    },
    "className": "QMinimalIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("minimal")
QFactoryLoader:FactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/platforms/libqminimalegl.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/platforms/libqminimalegl.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.Qt.QPA.QPlatformIntegrationFactoryInterface.5.3",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "minimalegl"
        ]
    },
    "className": "QMinimalEglIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("minimalegl")
QFactoryLoader:FactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/platforms/libqoffscreen.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/platforms/libqoffscreen.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.Qt.QPA.QPlatformIntegrationFactoryInterface.5.3",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "offscreen"
        ]
    },
    "className": "QOffscreenIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("offscreen")
QFactoryLoader:FactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/platforms/libqvnc.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/platforms/libqvnc.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.Qt.QPA.QPlatformIntegrationFactoryInterface.5.3",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "vnc"
        ]
    },
    "className": "QVncIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("vnc")
QFactoryLoader::QFactoryLoader() checking directory path "/opt/test12/bin/platforms" ...
loaded library "/userdata/qt/plugins/platforms/libqeglfs.so"
QFactoryLoader::QFactoryLoader() checking directory path "/userdata/qt/plugins/egldeviceintegrations" ...
QFactoryLoader::QFactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/egldeviceintegrations/libqeglfs-emu-integration.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/egldeviceintegrations/libqeglfs-emu-integration.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.qt.qpa.egl.QEglFSDeviceIntegrationFactoryInterface.5.5",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "eglfs_emu"
        ]
    },
    "className": "QEglFSEmulatorIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("eglfs_emu")
QFactoryLoader::QFactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/egldeviceintegrations/libqeglfs-mali-integration.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/egldeviceintegrations/libqeglfs-mali-integration.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.qt.qpa.egl.QEglFSDeviceIntegrationFactoryInterface.5.5",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "eglfs_mali"
        ]
    },
    "className": "QEglFSMaliIntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("eglfs_mali")
QFactoryLoader::QFactoryLoader() looking at "/userdata/qt/plugins/egldeviceintegrations/libqeglfs-x11-integration.so"
Found metadata in lib /userdata/qt/plugins/egldeviceintegrations/libqeglfs-x11-integration.so, metadata=
{
    "IID": "org.qt-project.qt.qpa.egl.QEglFSDeviceIntegrationFactoryInterface.5.5",
    "MetaData": {
        "Keys": [
            "eglfs_x11"
        ]
    },
    "className": "QEglFSX11IntegrationPlugin",
    "debug": false,
    "version": 329993
}


Got keys from plugin meta data ("eglfs_x11")
QFactoryLoader::QFactoryLoader() checking directory path "/opt/test12/bin/egldeviceintegrations" ...
Could not initialize egl display
Process killed by signal


回复

使用道具 举报

jefferyzhang

版主

积分
13007
发表于 2022-4-18 11:26:23 | 显示全部楼层
Toybrick 官方不支持 QT
回复

使用道具 举报

feelthat

注册会员

积分
114
发表于 2022-10-15 13:04:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 feelthat 于 2022-10-15 13:12 编辑

输入以下命令查看 GPU 频率
cat /sys/devices/platform/fde60000.gpu/devfreq/fde60000.gpu/cur_freq
查看 GPU 负载,输入以下命令:
cat /sys/devices/platform/fde60000.gpu/utilisation
https://zhuanlan.zhihu.com/p/560116305


try this

1. QT的编译配置中加入-qt-xcb的参数,先确定程序能正常运行起来。

2. 通过对config.log分析最后查找到安装下面两个库可以解决此问题。

apt-get install libxext-dev libxfixes-dev

https://blog.csdn.net/xuesong10210/article/details/122102483
回复

使用道具 举报

wtwxy

新手上路

积分
37
发表于 2024-4-2 11:11:45 | 显示全部楼层
jefferyzhang 发表于 2022-4-18 11:26
Toybrick 官方不支持 QT


RK3399用openges渲染一路NV12,1080p,25fps的视频cpu比只解码增加50%多,只解码大概27%,加上渲染大概85%,opengl不是利用gpu的嘛,为啥,查看gpu也在占用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

产品中心 购买渠道 开源社区 Wiki教程 资料下载 关于Toybrick


快速回复 返回顶部 返回列表